Oradea – Biserica Romano-Catolică „Sfânta Ecaterina”

Oradea 2018 Biserica Romano-Catolică „Sfânta Ecaterina”.
Acest lăcaş de cult, situat în cartierul Rogerius, pe strada Sovata, a fost construit între anii 1934-1935, într-un stil sobru cu elemente neoromanice, după proiectul arhitectului orădean Krause Tivadar (fost colaborator apropiat al marelui arhitect Rimanóczy Kálmán junior)
Please follow and like us:

Oradea Sinagoga Ortodoxă

Oradea Sinagoga Ortodoxă de pe strada Mihai Viteazul
Acest lăcaş de cult a fost construit de comunitatea evreiască în anul 1890 după planurile arhitectului Bach Nándor. Executantul lucrării a fost Knapp Ferenc. Stilul construcţiei este unul eclectic cu puternice influenţe ale artei maure. Este un minunat exemplu al artei  religioase iudaice din Oradea. Înainte de al doilea Război Mondial comunitatea evreiască, foarte activă social şi economic în dezvoltarea oraşului reprezenta cam o treime din totalul populaţiei. Pe atunci erau 21 de sinagogi. Azi mai sunt 7: 
Sinagoga Mare Ortodoxă (str. Mihai Viteazu, nr. 4), Sinagoga Mică Ortodoxă Sas Chevra (în curtea celei mari), Templul Neolog Sion (str. Independenței, nr. 22), Sinagoga ortodoxă Aachvas Rein (str. Primăriei nr, 25), Sinagoga ortodoxă Poale Cedek (str. Tudor Vladimirescu, nr. 18), Sinagoga de Wiznitzer (str. Crinului, nr. 2) și Sinagoga privată din Palatul Ullmann (Piața 1 Decembrie, nr. 9).
Oradea Sinagoga Ortodoxă de pe strada Mihai Viteazul
Please follow and like us:

Oradea – Biserica Ortodoxă Buna Vestire

Oradea – Biserica Ortodoxă Buna Vestire se găseşte pe strada Rahovei la nr.2
Pe aceste locuri situate la marginea de atunci a oraşului se afla odată cimitirul. Aici a fost ridicată pe la începutul anilor 1700 o capelă care să-l deservească. Odată cu dezvoltarea oraşului cimitirul a fost desfiinţat şi mutat. Călugării capucini au preluat lăcaşul şi în anul 1750 l-au extins. În anul 1830 se ridică turnul în stil romanic şi are loc o nouă extindere a bisericii, care va fi preluată de Biserica Greco-Catolică. În anul 1928 au loc o renovare şi transformare după planurile arhitectului slovac Anton Sallerbeck, în forma pe care o vedem şi astăzi. Acesta adaugă turnului principal altele două mai mici, un antreu cu patru coloane ce susţin un capiteliu, un brâu ornamental care înconjoară edificiul. Deasemeni este realizat un foişor în turn, galerii laterale şi decoraţiuni ale ferestrelor, toate în stil brâncovenesc, dând edificiului per ansamblu un stil neoromânesc. Ornamentaţia interioară este de inspiraţie bizantină. În anul 1948, odată cu interzicerea cultului Greco-Catolic, lăcaşul este preluat de Biserica Ortodoxă. O scurtă perioadă de timp a fost folosită şi ca biserică militară.
Oradea 1900 – Biserica Buna Vestire de azi în forma sa de la 1830, în stil romanic.
O comparaţie a celor două faze de construcţie, de la 1928, respectiv 1830.
Oradea 1860
Putem vedea vechea biserică în forma ei de la 1830.
Please follow and like us:

Oradea Casa familiei Tisza

Pe amplasamentul actualului Parc Traian se găsea Casa Familiei Tisza. Localizarea ei cu reperele de azi ar fi vizavi de clădirea Baroului şi de Școala Oltea Doamna. Construită în prima jumătate a secolului XVIII în stil baroc ea a rezistat până în anul 1939 când a fost demolată. Lăsând la o parte valoarea arhitecturală ea este importantă din cel puţin două puncte de vedere. Începând cu anul 1784 aici s-au ţinut slujbele comunităţtii reformate din oraş, până la finalizarea Bisericii Reformate Calvine în anul 1787. Un fapt important care ar trebui reţinut este că această biserică a fost construită în paralel cu Biserica cu Lună (ortodoxă) sub conducerea aceluiaş arhitect, Iacob Eder şi în acelaşi stil baroc clasicizant. Erau anii libertăţii religioase dispuse de la Viena. Al doilea aspect este că aici s-a născut în anul 1830 Kálmán Tisza, cel care avea să devină Primul Ministru al Ungariei între anii 1875 – 1890, avea să fie ministru în alte diverse cabinete şi nu în ultimul rând fondator şi preşedinte al Partidului Liberal Maghiar. În prima imagine vedem un loc viran, unde din anii ’50 şi până în anii ’80 a fost acolo o bază sportivă (Baza Sportivă nr. 3, unde iarna se organiza patinoar, mult îndrăgit de orădeni). Acum, pe acel loc se înalţă un bloc. Casa familiei Tisza pe care o vedem în a doua imagine avea o curte imensă care se întindea până spre Malul Crişului. De fapt pe proprietatea ei s-a construit  Biserica Reformată Calvină.
Oradea 1899
 În această ilustrată de epocă putem vedea în stânga Bisericii Reformate partea dinspre Criş a proprietăţii familiei Tisza, o casă care se mai păstrează şi azi.

Please follow and like us:

Oradea Biserica Sfântul Apostol Andrei

Oradea 2018 Biserica Sfântul Apostol Andrei
Piatra de temelie a acestui lăcaş de cult ortodox, situat în cartierul Rogerius (la intersecţia străzilor Sfântul Apostol Andrei şi Aluminei), a fost pusă în anul 2000. Construcţia ei s-a încheiat în anul 2007. Planurile îi apartin arhitectului Dorel Cordoş, cel care a mai  proiectat marea catedrală ortodoxă din Baia Mare, mânăstirile Bârsana şi Săpânţa-Peri (cea mai înaltă biserică de lemn din lume) din Maramureş, precum şi noua biserică a Mânăstirii Rohia. Stilul este inspirat din arhitectura bizantină a bisericilor Sfânta Sofia şi Chora din Istambul. Biserica se înalţă pe un soclu de piatră roz, de Băiţa si este placată cu frumoasa cărămidă specială, clincherită, adusă din Austria. Ea este acoperită cu tablă de cupru. În turnul clopotniţă înalt de 37 de metri sunt trei clopote de 750, 350 respectiv 170 de kg care sunt acţionate electric. Pictura interioară pe o suprafaţă de 2 178 de metri pătraţi, poartă semnătura pictorului Remus Bradea şi a fost executată între anii 2003 – 2014. Turnul clopotniţă este decorat cu o frumoasă icoană mozaic, terminată în anul 2006, având 15 metri pătraţi care-l reprezintă pe Sfântul Apostol Andrei. În interior se găseşte un policandru din bronz, adus din Grecia, de aproape o tonă, având 270 de becuri lumânare. Iconostasul este realizat din marmură, adusă tot din Grecia. Pavajul este din granit. Biserica adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, adusă de la Mânăstirea Radovasniţa, din Serbia. Sfintirea bisericii a avut loc în anul 2018.
Please follow and like us: