Oradea – oraşul se schimbă (2)

Oradea – Palatul Vulturul Negru de peste 100 de ani un simbol al oraşului
O comparatie a unei porţiuni din Strada Principală la 100 de ani distanţă. Aici a fost odată Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája.
Oradea – Turnul Bisericii Romano-Catolice Sfântul Ladislau. În urma renovărilor, mai multe elemente de decor de la divelul turnului, dar şi al coifului au dispărut din păcate.
Oradea – Casa Munk înainte de renovare şi acum
Oradea – Casa Munk. Din păcate, în urma renovării mai multe elemente de decor au dispărut
Please follow and like us:

Oradea – Depozitul de tutun

Oradea  2019 – Clădirea fostului depozit de tutun.
În spaţiul delimitat de fostul Palat de Finanţe situat pe strada Republicii, de fostul Spital Starovesky situat pe bulevardul Magheru, şi de Biserica Mizericordienilor situată pe strada Snagovului, în spatele lor deci, se află această construcţie abandonată. A fost ridicată la sfârşitul secolului XIX cu destinaţia de depozit de tutun. Este unul dintre ultimele edificii ridicate în acei ani ai înfloririi industriale a oraşului. Din păcate marea majoritate au dispărut şi mai ales în ultimii ani. Un fapt cert este că János Poynár a condus acest depozit. Poynár era un aromân foarte bogat, membru în consiliul orăşenesc.El va construi la 1907 minunatul palat care-i poartă numele. Din familia sa era si Ana , mama lui Emanuil Gojdu.

Oradea  2019 – Clădirea fostului depozit de tutun este în stânga. Peste ea se văd acoperişurile turnurilor Bisericii Mizericordienilor, iar în dreapta spatele Palatului de Finanţe (fosta Policlinica Mare). Printre copaci se zăreşte turnul bisericii romano-catolice Olosig.


Povestea Bisericii Mizericordienilor pe
http://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/11/13/oradea-biserica-mizericordienilor-sau-a-ingerilor-pazitori-miseri-templom-vagy-orangyal-temploma/

Oradea  2019 – Clădirea fostului depozit de tutun, văzută din spate
Please follow and like us:

Oradea – oraşul se schimbă (1)

Oradea – oraşul se schimbă – Construcţie nouă pe Strada Roman Ciorogariu, vizavi de Colegiul Naţional Mihai Eminescu
Oradea – oraşul se schimbă – Construcţie nouă pe Strada Roman Ciorogariu
Oradea – oraşul se schimbă – Reabiltarea unei clădiri vechi pe strada Mihai Eminescu, colţ cu strada Deltei
Oradea – oraşul se schimbă – Malul stâng al Crişului Repede, lânga Podul Dacia, în faţa Colegiului Naţional Emanuil Gojdu
Oradea – oraşul se schimbă – Tramvaie la 100 de ani distanţă cu Palatul Füchsl în fundal
Povestea palatului şi mai multe poze pe
http://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/10/14/oradea-1905/

Oradea – oraşul se schimbă – Piaţa Creangă în anii ’80 şi acum
Oradea – oraşul se schimbă – Vechiul depou de tramvaie a devenit Piața Mare, iar halele care odată adăposteau tramvaie azi găzduiesc legume, fructe, diverse alte produse alimentare, flori.
Please follow and like us:

Oradea – fostul Spital Sztaroveszky

Oradea 2019 –fostul Spital Sztaroveszky
Clădirea cu un etaj, situatã la intersecţia bulevardului Magheru cu strada Republicii, a fost construită în anul 1906, la iniţiativa unei fundaţii particulare, care avea ca scop construirea unui spital. Aceasta a luat fiinţă în anul 1875 când dr. Mayer Antal a depus 500 de coroane.  Au urmat apoi şi alţii, printre care, cel mai important, Sztarovesky Imre, mare moşier şi ofiţer pensionar a contribuit cu imensa sumă de 145 000 de coroane. Spitalul a primit numele său. Prin extesie şi strada s-a numit tot Sztarovesky. Ulterior, clădirea a devenit Casa Vameşilor, apoi Spital O.R.L.
În cadrul acelestei clădiri îşi dezoltă activitatea centrul de diagnostic Pozitron Diagnosztika de mai bine de 10 ani fiind primul centru deschis în ţară care foloseşte tehnica de diagnosticare prin emitere de pozitroni… acest lucru fiind o evoluţie pentru medicina noastră şi un suport pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice din toată ţara!
Pe acest loc, la începutul secolului XIX, o asociaţie evreiască de îngrijire a bolnavilor şi de înmormântări avea un mic spital şi o morgă. Scopul ei era să se ocupe de persoanele sărace. Edificiul s-a tot extins în timp, iar apoi asociaţia sus menţionată a construit aici un spital ,,modern’’ pentru acea dată.
Please follow and like us:

Oradea – Casa Hügel Ottó

Oradea – Casa Hügel Ottó
Pe strada Roman Ciorogariu la nr 5, chiar lângă Palatul Episcopiei Ortodoxe, se află această frumoasă casă aflată din păcate într-o avansată stare de degradare. Aici se afla o casă fără etaj construită la 1870 de Hügel Ottó, proprietarul unei tipografii şi a unei edituri. După 1903 a fost supraînălţată cu un etaj şi i s-au adăugat elemnte art-nouveau. Probabil că arhitectul a fost Rimanóczy Kálmán jr., cel care a proiectat şi construit şi palatul alăturat.  Este de menţionat că la tipografia lui Hügel  s-au tipărit pe vremuri Revista Familia şi Ziarul Nagyvárad. Acum tot edificiul adăposteşte locuinţe. La parter se află o mică ceasornicărie.
Please follow and like us: