Oradea – Casa Székely Sándor

Oradea 2019 – Casa Székely Sándor
Pe Strada Roman Ciorogariu, la Numărul 28, se găseşte o casă cu trei etaje, care a fost construită în anul 1912 la comanda lui  Székely Sándor. Ea cuprinde apartamente, destinaţia iniţială a clădirii fiind aceea de a le închiria. Planurile aparţin arhitectului Frigyes Spiegel, iar executantul lucrării a fost inginerul Incze Lipót. Clădirea asimetrică, cu trei etaje şi curte interioară are un parter înalt care găzduieşte pe partea dinspre stradă spaţii comerciale. Stilul construcţiei este eclectic, cu elemente secession, tipic pentru multe dintre proiectele lui Speigel  Frigyes, cu mari suprafeţe placate cu cărămidă, ponderea zidăriei la nivelul faţadelor fiind mică. Împărţirea spaţiilor, proporţiile, dispunerea balcoanelor şi a terasei dinspre stradă se aseamănă cu altă lucrare de a sa, palatul Sonnenfeld.

Pentru comparaţie vedeţi Palatul Sonnenfeld pe
http://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/11/01/oradea-palatul-sonnenfeld/

Please follow and like us:

Oradea – Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie / Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza

Oradea – Această clădire, azi frumos renovată, situată pe strada Primăriei colţ cu str. Duiliu Zamfirescua fost construită după planurile arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső între anii 1906 – 1907, în stil secession. Iniţial ea a a fost sediul Camerei de Comerţ şi Industrie.  În prezent, aici este sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Oradea 1917 – Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie / Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza. Casa următoare, cu două etaje, i-a aparţinut dr. Nemes şi avea destinţia de apartamente de închiriat.
Oradea 2018, strada Primăriei –  Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie, azi sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Oradea 2018, strada Primăriei –  Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie, azi sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Please follow and like us:

Oradea – Cazarma Honvezilor

Oradea 1899 – Strada Principală având în dreapta Cazarma Honvezilor
Clădirea de pe colţul străzii principale (Republicii), vizavi de biserica romano-catolică Olosig, a fost construită începând cu anul 1882, în mai multe etape, după planurile arhitectului Rimanóczy Kálmán senior. Stilul construcţiei este unul simplu, sobru, funcţional. Ea fost Cazarmă de Infanterie (Honvezi), apoi sediul Comandamentului Militar şi până în zilele noastre are cam aceleşi caracter fiind ocupată de Ministerul Apărărării sau cel de Interne.
 
Oradea 1899 – Strada Principală având în dreapta Cazarma Honvezilor
Oradea 1900 – Cazarma Honvezilor
Please follow and like us:

Oradea – O panoramă de la 1903

Oradea – O panoramă de la 1903. Putem identifica clădirea Bazarului, Palatul Sztarill / Astoria, Casa Guttman, Hotelul lui Rimanóczy Kálmán senior, precum şi Palatul Levay. Lipsesc printre altele Hotelul Pannonia / Transilvania (finalizat în1904), Palatul Kolosvari (finalizat în 1912) precum şi Casa de Economii a Comitatului (finalizată în 1907) nefiind construite încă. În vârful dealului putem vedea Capela Kálvária (demolată în anul 1955).
Oradea – O panoramă de la 1903
1. Teatrul / 2. Platul Sztarill , Astoria / 3. Bazarul / 4. Casa Guttman / 5. Palatul Levay / 6. Capela Kálvária/ 7.Casa Kiss Sámuel

Oradea – O panoramă de la 1903
1. Fosta Primărie a Olosigului / 2. Seminarul Greco-Catolic cu Biserica Sfântul Gheorghe /
3. Biserica Reformată Calvină / 4. Institutul Reformat de fete / 5. Hotelul lui Rimanóczy Kálmán senior. / 6 Prefectura , Casa Comitatului
Despre toate aceste clădiri găsiţi pe acest blog date şi poze suplimentare
Please follow and like us:

Oradea – Clădirea Colegiului Naţional Emanuil Gojdu

Oradea 1900 – Arhigimnaziul Real, azi Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu”
Clădirea Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” a fost edificată între anii 1895 şi 1896.  Proiectanţii au fost Busch David, care era arhitectul şef al oraşului şi inginerul Knapp Ferenc. Ansamblul închis, care formează actualmente Colegiul Naţional Gojdu s-a realizat prin cumpărarea unei clădiri de locuinţe, alăturată, ce aparţinuse familiei Sonnenwirth. Poate puţini mai ştiu că în clădirea din centru, care a adăpostit odinioară Hotelul Széchenyi, a funcţionat pentru o perioadă Liceul Emanuil Gojdu (pe atunci Liceul de băieti nr.1) după anul 1950 când a fost mutat din clădirea proprie de către autorităţile comuniste pentru a face loc Facultăţii Muncitoreşti.
Oradea 1899 – Arhigimnaziul Real este în partea stângă
Oradea 1900 – Arhigimnaziul Real este în partea dreaptă. În stânga este Casa Sonnenwirth.
Oradea – Casa Sonnenwirth face parte din corpurile de clădiri care adăpostesc Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
Oradea 2018
Spatele fostului Hotel Széchenyi. Între anii 1950 şi 1955 a adăpostit clasele Liceului Emanuil Gojdu. Clădirea azi frumos renovată găzduieşte la etaj apartamente, iar la parter, cafenele, diverse spaţii comerciale şi sedii de firme.
Please follow and like us: