Oradea – Pasarela Metalică de la Gara Mare

Oradea anii ’80 – Pasarela Metalică de la Gara Mare – foto Nagy István
Construcţia ei a început în 1905 şi a fost mereu extinsă, odată cu înmulţirea liniilor de cale ferată. Deşi ar fi putu fi considerată un monument de artă industrială, un simbol al oraşului, sau un obiectiv turistic, fiind inclusă în câteva filme artistice, cu toată opoziţia riveranilor şi a unor organizaţii ea a fost dezafectată şi casată in 2011.
Oradea anii ’80 – Pasarela Metalică de la Gara Mare – foto Nagy István
Oradea anii ’80 – Pasarela Metalică de la Gara Mare – foto Nagy István
Please follow and like us:
error

Oradea – Statuia din piatră a Regelui Ladislau

În anul 1738 autorităţile Imperiale Habsbugice (la această dată vorbim de Imperiul Habsburgic) au decis amplasarea unei statui a Sf. Ladislau, patronul spiritualal al oraşului în piaţa centrală a Oraşului Nou pe care au denumit-o Sankt Ladislaus Platz / Szent László tér, adică Piaţa Sfântul Ladislau. Statuia în stil baroc, sculptată în piatră, fără o valoare artistică prea mare a fost îndepărtată în anul 1892, fiind mutată în curţile de la Șirul Canonicilor, unde a stat peste o sută de ani. De curând, în anul 2000, statuia a fost din nou expusă, fiind amplasată pe laterarul Bazilicii Romano-Catolice, lângă intrare, unde putem s-o admirăm şi azi. Nu se cunoaşte autorul ei. Ea fost înlocuită la 1893 de autorităţile maghiare (vorbim deja de Imperiul Austro-Ungar, perioada Monarhiei) cu una foarte frumoasă, din bronz, un grup statuar de fapt, realizată de sculptorul Tóth István. Putem vedea în această gravură de la mijlocul secolului XIX piaţa oraşului cu biserica Sfântului Ladislau, apoi în faţa ei vechiul palat al Episcopiei Romano-Catolice, iar în mijlocul pieţei vechea statuie.
Între anii 1738 şi 1892 statuia din piatră a Regelui Ladislau cel Sfânt se găsea în piaţa centrală a oraşului numită pe atunci Sankt Ladislaus Platz / Szent-László tér / Piaţa Sfântul Ladislau.
Oradea 1890 – Piaţa centrală a oraşului numită pe atunci Sankt Ladislaus Platz / Szent-László tér / Piaţa Sfântul Ladislau în sens arhitectonic, sau Kleiner Platz / Kis tér / Piaţa Mică în sens de loc de târg. Putem vedea într-o poză de epocă, vechiul palat al Episcopiei Romano-Catolice, care se afla pe amplasamentul de astăzi al Palatului Primăriei. De asemenea putem remarca vechea statuie, cea din piatră, a Sfântului Ladislau, care avea să fie înlocuită cu cea din bronz în anul 1893. În centrul imaginii este Clădirea Casei de Păstrare și Economii / Nagyváradi Takarékpénztár, cea mai veche bancă din oraş, iar în stânga ei se vede un pic din vechiul Palat Episcopal Greco-Catolic. Peste Palatul Episcopal Romano-Catolic, în fundal se zăreşte Palatul Dudek, cunoscut ulterior, în zilele noastre ca sediul Şcolii Gimnaziale „Szacsvay Imre”. Se mai poate menţiona faptul că în acastă piaţă se organizau târgurile de legume, fructe, produse alimentare ş.a. până în anul 1922 când s-a trecut la sistematizarea ei.
Oradea anii ’40 – Statuia din piatră a regelui Ladislau, care odată împodobea piaţa centrală a oraşului, a stat ascunsă peste o sută de ani pe proprietatea Episcopiei Romano-Catolice. Este cea mai veche statuie, în stil baroc, din Oradea.
Statuia din piatră a regelui Ladislau, care odată împodobea piaţa centrală a oraşului a fost reamplasată în anul 2000, de data aceasta pe lateralul Bazilicii Romano-Catolice. Din păcate nu a fost păstrat soclul original care era mult mai frumos şi oferea monumentalitate statuii.
Please follow and like us:
error

Oradea – Palatul Kolosvari / Kolozsvári ház

Oradea 1914 Palatul Kolozsvari / Kolozsvári ház este în stânga imaginii. (am dat ambele denumiri, care diferă în română şi maghiară pentru a identifica clădirea în diversele texte de pe internet, sau din biblioteci). Construcţia a fost finalizată în anul 1912 după planurile şi sub îndrumarea arhitectului orădean Sztarill Ferenc, la comanda proprietarului pe nume Kolozsvári Sándor. Acesta a deţinut casa fără etaj care se afla pe colţul actualei străzi Iosif Vulcan. Imobilul cuprindea şi Drogheria ,,La Îngerul” / Drogueria az Angyalhoz, vestită în epocă. În anul 1910 a demolat casa şi a construit pe locul ei, minunatul palat pe care-l putem admira şi azi. Din păcate se pare că el nu a mai apucat să vadă gata clădirea, ea fiind moştenită de văduva lui, Kolozsvári Sándorné. Construcţia cu trei etaje plus mansardă şi un bovindou central, era foarte modernă pentru acei anii fiind realizată pe structură metalică, cea care-i permite deschideri foarte largi, care-i conferă luminozitate şi un aspect foarte zvelt. La parter şi primul etaj erau drogheria, un magazin de modă şi alte spaţii comerciale. La etajele următoare erau spaţii de locuit. În dreapta imaginii este Hotelul lui Rimanóczy Kálmán senior care avea la parter vestita Cafenea Royal.
Oradea 1902 Putem vedea vechea casă fără etaj a lui Kolozsváry Sándor, pe care o va demola în anul 1910, iar în locul ei va construi în 1912 minunatul palat care-i poartă numele.
Oradea 1922 Palatul Kolozsvari / Kolozsváry ház este în centrul imaginii. În dreapta este hotelul lui Rimanóczy Kálmán senior care avea la parter vestita cafenea Royal., iar în stânga este clădirea Bazarului.
Povestea Bazarului şi mai multe imagini pe
https://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/10/14/oradea-1910-2/
Oradea 1940 Palatul Kolozsvari / Kolozsváry ház
Please follow and like us:
error

Oradea – Clădirea Colegiului Naţional Emanuil Gojdu

Oradea 1900 – Arhigimnaziul Real, azi Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu”
Clădirea Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” a fost edificată între anii 1895 şi 1896.  Proiectanţii au fost Busch David, care era arhitectul şef al oraşului şi inginerul Knapp Ferenc. Ansamblul închis, care formează actualmente Colegiul Naţional Gojdu s-a realizat prin cumpărarea unei clădiri de locuinţe, alăturată, ce aparţinuse familiei Sonnenwirth. Poate puţini mai ştiu că în clădirea din centru, care a adăpostit odinioară Hotelul Széchenyi, a funcţionat pentru o perioadă Liceul Emanuil Gojdu (pe atunci Liceul de băieti nr.1) după anul 1950 când a fost mutat din clădirea proprie de către autorităţile comuniste pentru a face loc Facultăţii Muncitoreşti.
Oradea 1899 – Arhigimnaziul Real este în partea stângă
Oradea 1900 – Arhigimnaziul Real este în partea dreaptă. În stânga este Casa Sonnenwirth.
Oradea – Casa Sonnenwirth face parte din corpurile de clădiri care adăpostesc Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
Oradea 2018
Spatele fostului Hotel Széchenyi. Între anii 1950 şi 1955 a adăpostit clasele Liceului Emanuil Gojdu. Clădirea azi frumos renovată găzduieşte la etaj apartamente, iar la parter, cafenele, diverse spaţii comerciale şi sedii de firme.
Please follow and like us:
error

Oradea – Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae

Oradea – Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae
Biserica a fost construită între anii 1800 și 1806 în stil baroc clasicizant, pe locul unei mai mai vechi și mici biserici greco-catolice. Din păcate nu se cunosc nici arhitectul şi nici constructorul. Acoperișul baroc al turnului a fost terminat în anul 1803, și a ars de două ori în 1836 și în 1907. Actuala formă a coifului, a fost concepută în stil baroc de Giovani Quai și a fost executată între anii 1910 – 1912. Înălţimea turnului, până la vârful crucii este de 60 m. Biserica este bogat şi frumos decorată pe interior, într-un stil cu influenţe bizantine. Altarul este flancat de două impresionante trepiede din argint aurit, donaţie din partea capetelor  încoronate ale Imperiului Habsburgic, Maria Tereza şi Iosif al II-lea.

Oradea 1898 – Putem vedea în piaţa centrală a oraşului în partea stângă turnul cu vechiul coif, al Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae. În partea dreaptă este vechiul Palat al Episcopiei Greco-Catolice.
Oradea 1900 – Putem vedea în piaţa centrală a oraşului în partea stângă turnul cu vechiul coif, al Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae, iar în continuare, în partea dreaptă este vechiul Palat al Episcopiei Greco-Catolice.
Oradea 1908 Turnul Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae a ars în anul 1907. De abia în anul 1912 avea să fie refăcut în forma pe care o vedem astăzi. Clădirea din faţă, Casa Kováts, era în reparaţii.
Oradea 2018 – Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae
Oradea 2018 – Turnul Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae
Please follow and like us:
error