Gherla (1)

Gherla 1900 – Casa Karácsonyi situată pe strada MihaiViteazul la nr. 6 a fost construită la sfârşitul sec XVIII, în stil baroc. La sfârşitul secolului al XIX-lea a fost renovată, faţadei adăugându-i- seornamente în stil neoclasic. Între 1859 – 1930 aici a funcţionat Seminarul Teologic Diecezan (Greco-Catolic). În anul 1976 clădirea a fost transformată înmuzeu.
Gherla 1909 – Construcţia Catedralei Greco-Catolice s-a desfăşurat între anii 1905 – 1906.
Gherla 1910
Gherla 1910
Gherla 1912
Please follow and like us:
error