Oradea – Palatul Primăriei

Oradea – Palatul Primăriei a fost construit între anii 1902-1903,  pe locul vechii resedinţe episcopale romano-catolice, după planurile arhitectului Rimanóczy Kálmán senior, fiind o îmbinare a stilulurilor eclectic și renascentist.  
Fațada este decorată în partea superioară cu două personaje simbolizând comerţul şi industria, iar în rândul inferior cu statui ce reprezintă ştiinţa, arta, justiţia şi agricultura. Turnul cu ceas, înalt de 50 m a servit o vreme ca punct de observaţie a incendiilor.
Oradea 1902. În partea dreaptă Palatul Primăriei era în construcţie
Oradea 1903 Palatul Primăriei era în construcţie
Oradea 1904 Palatul Primăriei
Oradea 1907 Palatul Primăriei
Oradea 1914 Palatul Primăriei
Oradea – Statuile care decorează Palatul Primăriei, în partea superioară două personaje simbolizând Industria şi  Comerţul, iar în rândul inferior Justiţia, Arta, Agricultura şi Ştiinţa. Ele au fost renovate între anii 1998 – 2000.
Industria şi Comerţul
Justiţia
Arta
Agricultura
Ştiinţa
Oradea 2018 – Faţada laterală a Palatului Primăriei
Oradea 2004 Palatul Primăriei văzut de sus
Oradea 2019 – Palatul Primăriei
Please follow and like us:
error

Oradea – Clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu

Oradea 1904 – Clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu a fost construită între anii 1872 – 1874 de Imperiul Austro-Ungar, cu destinația de arhigimnaziu (liceu) şi academie de drept. Administrarea instituțiilor de învătământ a fost încredințată inițial iezuiților, iar mai apoi Ordinului Premonstratens. La început limba de predare era latina, iar mai apoi maghiara, dar au existat si clase cu predare în limba română. De exemplu în anul 1898 din 164 de studenti, din diverse regiuni ale imperiului, 38 erau români. Dintre personalitățile marcante care au studiat la aceasta academie îi putem aminti pe Emanuil Gojdu, Aurel Lazăr, Ioan Rațiu și mulţi alții.
Un profesor strălucit al arhigimnaziului din Oradea a fost Károly Irén (Iréneusz) József, care a stabilit legătura telegrafică (fără fir) între Oradea și Sânmartin, din clădirea școlii. Tot el a adus în Oradea primul aparat Röntgen și a contribuit la elaborarea proiectului privind introducerea tramvaiului în oraș.
Oradea 1899. Putem vedea că deasupra corpului de clădire care adăposteşte sala festivă era inţial un frumos fronton, care s-a pierdut
Oradea 1904 Arhigimnaziul şi Academia de Drept
Oradea 1910 Arhigimnaziul
Oradea 1971 Liceul nr.4 situat pe strada Porţile de Fier
Oradea 2004 – Clădirea Colegiului Naţional Mihai Eminescu văzută de sus
Please follow and like us:
error

Oradea – Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája

Oradea 1910 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, în prim plan pe partea dreaptă.
Pe strada Rebublicii la nr.7, începând cu anul 1906, era o bijuterie arhitectonică, Palatul Ursulinelor. El a fost construit într-un stil romantic, cu elemente neo-gotice după planurile arhitectului Sztarill Ferenc. Logiile dantelate erau sprijinite de stâlpi din fier, frumos decoraţi. El se pare că s-a inspirat din clădirea din vecinătate, Palatul Rimanóczy Kálmán-senior. La etaje erau apartamente, iar la parter magazine. Palatul a fost ridicat şi a aparţinut ordinului călugăresc catolic al Ursulinelor, cele care aveau vizavi mănăstirea şi biserica Sfânta Anna. Primăria nu era de acord cu  realizarea balcoanelor în consolă şi a dorit mereu să le demoleze, dar nu a avut câştig de cauză. În anul 1944 palatul a ars din cauza bombardamentului efectuat de armata germană aflată în retragere. Din păcate după ,,restaurarea” din anii ’50 nu seamănă, nici pe departe cu originalul.
Oradea 1910 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, în prim plan pe partea dreaptă.
Oradea 1915 – Oradea 1910 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, în prim plan pe partea dreaptă.
Oradea anii ’40 – Oradea 1910 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, în prim plan pe partea dreaptă.
Oradea 1943 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, în prim plan pe partea dreaptă.
Oradea anii ’50 Oradea 1910 Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája, a dispărut din păcate.
Oradea 1971, o zi ploioasă pe ,,Principală”.
O comparatie a unei porţiuni din Strada Principală la 100 de ani distanţă. Aici a fost odată Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája.
Oradea 2018 – aici a fost odată Palatul Ursulinelor, sau Palatul Sfântul Ștefan / Orsolya szüzek Szent István palotája.
Please follow and like us:
error

Oradea 1916 Vizita Arhiducelui Carol (Karl) al Austriei

Oradea 13 octombrie 1916
Prinţul moştenitor al coroanei Imperiului Austro-Ungar, arhiducele Carol (cel carea avea să devină ultimul împărat din dinastia Habsburg cu titlul de Carol I al Austriei şi Carol al IV-lea rege al Ungariei) a efectuat o vizită în Transilvania şi Bucovina în calitate de comandant al armatei imperiale. La 13 octombrie 1916 a sosit cu trenul la Oradea unde a fost întâmpinat de garda militară şi de notabilităţi. Un amănunt picant şi totodată foarte interesant consemnat în presa vremii: Arhiducele a fost cazat la Hotelul Parc. În urma unor aventuri amoroase, patronul Emil Veislovits l-a dat pur şi simplu afară din hotel pe alteţa sa.
Cu prilejul vizitei au fost realizate 5 fotografii oficiale, puse la dispoziţia publicului prin curtoazia Bibliotecii Naţionale a Austriei
Oradea 13 octombrie 1916 , Gara Mare – Arhiducele Carol discutând cu vicarul Ortodox Vasile Mangra şi cu episcopul Greco-Catolic Demetrie Radu
Oradea 13 octombrie 1916 – Arhiducele Carol plecând de la gară însoţit de episcopul Romano-Catolic Széchényi Miklós
Oradea 13 octombrie 1916 – Catedrala Romano-Catolică
Oradea 13 octombrie 1916 – Palatul Baroc, sediul Episcopiei Romano-Catolice
Oradea 1916 – Gara Mare. Lumea strânsă în aşteptarea Prinţului moştenitor al coroanei Imperiului Austro-Ungar, arhiducele Carol, admira maşinile coloanei oficiale. Această poză este făcută de un fotoreporter localnic şi nu se regăseşte în colecţia din Biblioteca Naţională a Austriei.
Oradea 1916 – Prinţul moştenitor al coroanei Imperiului Austro-Ungar, arhiducele Carol părăseşte sediul Episcopiei Romano-Catolice (Palatul Baroc).
foto de la Radu Fradu

Please follow and like us:
error

Oradea – O stampă de la 1840

Oradea – O stampă de la 1840
Oradea – O stampă de la 1840 – Explicaţii
1.    
Băile Felix
2.    
Casa Comitatului / Prefectura (construită şi reconstruită între 1728 – 1855)
3.    
Seminarul Românesc / Biserica Sf.Gheorghe (Seminarul Teologic Greco-Catolic) Biserica  terminată la 1858
4.    
Biserica Romano-Catolică Olosig (prima etapă a construcţiei 1732-1743)
5.
Vedere panoramică
6.    
Catedrala Ortodoxă – Biserica cu Lună ( construită între 1784-1790)
7.    
Palatul Episcopiei Romano-Catolice şi Catedrala Romano-Catolică / Complexul Baroc (palatul construit între 1762 – 1777 , bazilica Romano-Catolică construită între 1752 -1780)
8.    
Piata Sf Ladislau / Szent László tér / Sankt Ladislaus Platz (Piaţa Unirii de azi) – Palatul  Episcopiei Greco-Catolice, Casa Kováts şi Casa Turcească (Veciul palat Greco-Catolic a fost construit şi reconstruit succesiv între între 1740 – 1875, Casa Turcească de dinainte de sec XVIII)
9.    
Băile Episcopiei Romano-Catolice / Püspökfürdő / Bischofs Bad / Băile 1 Mai de azi
Oradea – O stampă de la 1840 – 1
Băile Felix
Oradea – O stampă de la 1840 – 2
Casa Comitatului / Prefectura (construită şi reconstruită între 1728 – 1855)
Oradea – O stampă de la 1840 – 3
Seminarul Românesc / Biserica Sf.Gheorghe (Seminarul Teologic Greco-Catolic) Biserica  terminată la 1858
Oradea – O stampă de la 1840 – 4
Biserica Romano-Catolică Olosig (prima etapă a construcţiei 1732-1743)
Oradea – O stampă de la 1840 – 5
Vedere panoramică
Oradea – O stampă de la 1840 – 6
Catedrala Ortodoxă – Biserica cu Lună ( construită între 1784-1790)
Oradea – O stampă de la 1840 – 7
Palatul Episcopiei Romano-Catolice şi Catedrala Romano-Catolică / Complexul Baroc (palatul construit între 1762 – 1777, bazilica Romano-Catolică construită între 1752 -1780)
Oradea – O stampă de la 1840 – 8
Piaţa Sf Ladislau / Szent László tér / Sankt Ladislaus Platz (Piaţa Unirii de azi) – Palatul  Episcopiei Greco-Catolice, Casa Kováts şi Casa Turcească (Veciul palat Greco-Catolic a fost construit şi reconstruit succesiv între între 1740 – 1875, Casa Turcească de dinainte de sec XVIII)
Oradea – O stampă de la 1840 – 9
Băile Episcopiei Romano-Catolice / Püspökfürdő / Bischofs Bad / Băile 1 Mai de azi
Please follow and like us:
error