Oradea – fostul Spital Sztaroveszky

Oradea 2019 –fostul Spital Sztaroveszky
Clădirea cu un etaj, situatã la intersecţia bulevardului Magheru cu strada Republicii, a fost construită în anul 1906, la iniţiativa unei fundaţii particulare, care avea ca scop construirea unui spital. Aceasta a luat fiinţă în anul 1875 când dr. Mayer Antal a depus 500 de coroane.  Au urmat apoi şi alţii, printre care, cel mai important, Sztarovesky Imre, mare moşier şi ofiţer pensionar a contribuit cu imensa sumă de 145 000 de coroane. Spitalul a primit numele său. Prin extesie şi strada s-a numit tot Sztarovesky. Ulterior, clădirea a devenit Casa Vameşilor, apoi Spital O.R.L.
În cadrul acelestei clădiri îşi dezoltă activitatea centrul de diagnostic Pozitron Diagnosztika de mai bine de 10 ani fiind primul centru deschis în ţară care foloseşte tehnica de diagnosticare prin emitere de pozitroni… acest lucru fiind o evoluţie pentru medicina noastră şi un suport pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice din toată ţara!
Pe acest loc, la începutul secolului XIX, o asociaţie evreiască de îngrijire a bolnavilor şi de înmormântări avea un mic spital şi o morgă. Scopul ei era să se ocupe de persoanele sărace. Edificiul s-a tot extins în timp, iar apoi asociaţia sus menţionată a construit aici un spital ,,modern’’ pentru acea dată.
Please follow and like us:
error

Oradea – Casa Hügel Ottó

Oradea – Casa Hügel Ottó
Pe strada Roman Ciorogariu la nr 5, chiar lângă Palatul Episcopiei Ortodoxe, se află această frumoasă casă aflată din păcate într-o avansată stare de degradare. Aici se afla o casă fără etaj construită la 1870 de Hügel Ottó, proprietarul unei tipografii şi a unei edituri. După 1903 a fost supraînălţată cu un etaj şi i s-au adăugat elemnte art-nouveau. Probabil că arhitectul a fost Rimanóczy Kálmán jr., cel care a proiectat şi construit şi palatul alăturat.  Este de menţionat că la tipografia lui Hügel  s-au tipărit pe vremuri Revista Familia şi Ziarul Nagyvárad. Acum tot edificiul adăposteşte locuinţe. La parter se află o mică ceasornicărie.
Please follow and like us:
error

Oradea – Casa Székely Sándor

Oradea 2019 – Casa Székely Sándor
Pe Strada Roman Ciorogariu, la Numărul 28, se găseşte o casă cu trei etaje, care a fost construită în anul 1912 la comanda lui  Székely Sándor. Ea cuprinde apartamente, destinaţia iniţială a clădirii fiind aceea de a le închiria. Planurile aparţin arhitectului Frigyes Spiegel, iar executantul lucrării a fost inginerul Incze Lipót. Clădirea asimetrică, cu trei etaje şi curte interioară are un parter înalt care găzduieşte pe partea dinspre stradă spaţii comerciale. Stilul construcţiei este eclectic, cu elemente secession, tipic pentru multe dintre proiectele lui Speigel  Frigyes, cu mari suprafeţe placate cu cărămidă, ponderea zidăriei la nivelul faţadelor fiind mică. Împărţirea spaţiilor, proporţiile, dispunerea balcoanelor şi a terasei dinspre stradă se aseamănă cu altă lucrare de a sa, palatul Sonnenfeld.

Pentru comparaţie vedeţi Palatul Sonnenfeld pe
https://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/11/01/oradea-palatul-sonnenfeld/

Please follow and like us:
error

Oradea – Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie / Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza

Oradea – Această clădire, azi frumos renovată, situată pe strada Primăriei colţ cu str. Duiliu Zamfirescu a fost construită după planurile arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső între anii 1906 – 1907, în stil secession. Iniţial ea a a fost sediul Camerei de Comerţ şi Industrie.  În prezent, aici este sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Oradea 1917 – Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie / Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza. Casa următoare, cu două etaje, i-a aparţinut dr. Nemes şi avea destinţia de apartamente de închiriat.
Oradea 2018, strada Primăriei –  Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie, azi sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Oradea 2018, strada Primăriei –  Fostul sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie, azi sediul Regiei de Apă şi Canal a oraşului.
Please follow and like us:
error

Oradea – Cazarma Honvezilor

Oradea 1899 – Strada Principală având în dreapta Cazarma Honvezilor
Clădirea de pe colţul străzii principale (Republicii), vizavi de biserica romano-catolică Olosig, a fost construită începând cu anul 1882, în mai multe etape, după planurile arhitectului Rimanóczy Kálmán senior. Stilul construcţiei este unul simplu, sobru, funcţional. Ea fost Cazarmă de Infanterie (Honvezi), apoi sediul Comandamentului Militar şi până în zilele noastre are cam aceleşi caracter fiind ocupată de Ministerul Apărărării sau cel de Interne.
 
Oradea 1899 – Strada Principală având în dreapta Cazarma Honvezilor
Oradea 1900 – Cazarma Honvezilor
Please follow and like us:
error