Oradea – Cetatea şi aşezările din preajma ei

Cetatea a fost nucleul în jurul căruia s-a format oraşul de azi. Numită pe vremuri Varadinum (latină) / Várad (maghiară) / Wardein (germană) ceea ce se traduce prin cetate, fortăreaţă, este atestată documentar în anul 1113.

O reprezentare a cetăţii şi a localităţilor din jur înainte de anul 1660 când au fost cucerite de turci. Indicaţiile din josul stampei reprezintă: 1 Cetatea. 2 Catedrala. 3 Oraşul (Subcetate / Váralja). 4 Spatele Cetăţii (Velenţa / Velence). 5 Crişul Repede. 6 Crişul Mic (Peţa). În prim plan, dincoace de Crişul Repede este reprezentată localitatea Olsig / Olaszi.