Oradea – Fostul Muzeu al Societății de Istorie și Arheologie

Fostul Muzeu al Societății de Istorie și Arheologie, azi  Palatul Copiilor a fost contruit în 1896 după planurile arhitectului Rimánoczy Kálmán senior în stil eclectic cu elemente neoclasiciste. In anul 1910, clădirea a fost extinsă după planul lui de Rimánoczy Kálmán junior. Din 14 ianuarie 1971 în clădire a funcționat Casa Pionierilor până în anul 1990, când denumirea s-a schimbat în Clubul Copiilor, ulterior acesta devenind Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea.

Oradea 1910 Muzeul Societății de Istorie și Arheologie
Interior
Oradea 1923 Muzeul Societății de Istorie și Arheologie
Oradea anii ’70 Casa Pionierilor


Oradea – Cafeneaua Müller

Oradea – Cafeneaua Müller (i se spunea si Mülleráj) a fost construită în 1869 de către  Müller Samuel (Solomon) , în stil eclectic. Aflată într-un mic parc, între Tribunal şi Prefectură avea mare trecere printre avocaţi, funcţionari, oameni de afaceri,  dar era frecventată şi de intelectualii vremii, printre care şi marele publicist şi poet Ady Endre. În anul 1888 a fost amplasată în faţa ei o statuie din bronz – ,,Ridicarea la ceruri a Mariei’’, opera sculptorului Kiss György, care a rămas aici până în anul 1960 când a fost mutată în curtea Bisericii Romano-Catolice Olosig.  În 1957 clădirea s-a transformat într-un muzeu dedicat poetului  Ady Endre.  Pe jumătatea de soclu, rămasă în picioare, a statuii mutate, şi-a gasit locul în anul 1960 un bust al poetului, realizat de sculptorul Vetro Arthur.

Oradea 1887
Oradea 1902
Oradea 1910 Statuia din bronz Ridicarea la Ceruri a Mariei în faţa Cafenelei Müller
Oradea 2018 Fosta Cafenea Müller, devenită Muzeul Memorial Ady Endre (partea din faţă). În partea din spate şi la subsol funcţionează o cafenea.
Oradea Bustul Poetului Ady Endre, operă a sculptorului Vetro Artur a fost amplasat în anul 1960 pe jumătatea de soclu a statuii din bronz ,, Înălţarea la ceruri a Mariei / Szűz Mária mennybemenetele”, care a fost mutată în curtea Bisericii Romano-Catolice Olosig.
Oradea – Statuia din bronz ,,Înălţarea la ceruri a Mariei / Szűz Mária mennybemenetele”

Oradea – Hala Comercială

Oradea – Hala Comercială, azi sediul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, a fost construită la initiativa Asociaţiei Comercianţilor între anii 1893 şi 1894, fiind proiectată de arhitecţii budapestani Phann şi Gaál şi executată de Rimanóczy Kálmán-senior. Sala cea mare era dedicată expoziţiilor, conferinţelor, dar si spectacolelor, având o acustică foarte bună. La parter era o vestită cafenea – Lloyd. Din 1895 aici a funcţionat Şcoala Superioară Comercială. În 1946 clădirea a devenit sediul organizaţiei judeţene a P. C. R., apoi al Institutul de proiectări al judeţului Bihor. În  aripa dinspre Criş au avut sediile revista Familia, cotidianul Crişana, Comitetul de Cultură sau Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare. După 1990 clădirea adăposteşte Facultatea de Medicină şi farmacie a Universităţii din Oradea.

Oradea 1900 Hala Comercială Pe colţ era cafeneaua Lloyd.
Oradea 1901 Hala Comercială
Oradea 1907 Partea dinspre Criş a Halei Comerciale adăpostea Şcoala Superioară Comercială
Oradea 1957 

Oradea – Biserica cu Lună


Oradea 1912 Biserica cu Lună

Oradea – Biserica cu Lună, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Adormirea Maicii Domnului, este o biserică creștin – ortodoxă aflată în Oradea. Iniţiativa ridicării ei a aparţinut bogatei pături ortodoxe (români, aromâni, sârbi, greci) care, printr-o audienţă la Împăratul Iosif al II-lea a obţinut permisiunea construcţiei. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1784. Pisaniile în limbile greacă, română şi sârbă de deasupra stâlpilor ce sustin turnul, consemnează acest eveniment. Biserica a fost construită între anii 1784 – 1790 în stilul barocului târziu cu elemente neo – clasice, după planurile arhitectului austriac Jacob Eder. Constructorul a fost Ioan Lins. A fost denumită ,,Biserica cu Lună” datorită unui mecanism unic în Europa, aflat pe turla bisericii, care are menirea de a pune în mișcare o sferă cu diametrul de 1 m, de forma lunii, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu. Această sferă imită prin rotirea sa, toate fazele Lunii. Mecanismul a fost confecţionat de către un meşter ceasornicar orădean, Georg Rueppe, în anul 1793.  Înălţimea turnului este de 55 m. Un element de curiozitate, dar şi de unicitate îl constituie portretul în ulei a lui Horea. În cheia arcului de boltă dintre naos şi absida altarului, se află într-un medalion singurul portet contemporan, pictat, al lui Horea, cel care a condus vestita răscoală ţărănească de la 1784, an care este acelaşi cu cel al punerii pietrei de temelie a bisericii. Ctitorii l-au omagiat în acest fel, deşi oficial spuneau că este chipul lui Iisus Hristos de pe marama Veronicăi, pentru a înşela vigilenţa autorităţilor. Pictura interioară a bisericii şi decoraţiunilor din lemn au fost finalizate în anul 1831 de Paul Murgu împreună cu alţi doi vestiţi meşteri, fraţii Arsenie şi Alexandru Teodorovici. Sfinţirea a avut loc în anul 1832. În timp, pictura murală s-a degradat şi a fost refăcută între anii 1977 – 1979 de artistul Eremia Profeta. Odată cu înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române de Oradea în anul 1920 biserica a fost ridicată la rang de catedrală.


http://adevarul.ro/locale/oradea/biserica-luna-oradea-unica-europa-secretul-globului-negru-auriu-mecanismul-speciala-chipului-dosit-horea-1_5508520f448e03c0fda573bf/index.html

Biserica cu Lună a fost denumită aşa datorită unui mecanism unic în Europa, aflat pe turla bisericii, care are menirea de a pune în mișcare o sferă cu diametrul de 1 m, de forma lunii, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu. Această sferă imită prin rotirea sa, toate fazele Lunii.
Oradea 1900 Biserica cu Lună
Oradea 1903 Biserica cu Lună
Oradea 1934 – Biserica cu Lună era în renovare

Oradea – Palatul de Justiție / Az igazságügyi palota

Oradea 2018 Palatul de Justiție
Oradea – Palatul de Justiție / Az igazságügyi palota amplasat în actualul Parc Traian numărul 12, fosta Piaţă Szechenyi  a fost construit între anii 1895 – 1898 după planurile arhitectului Kiss István în stil eclectic. Antreperenorul lucrării a fost inginerul Sciffer Miksa, iar executanţii Guttman József şi Rendes Vilmos. Pe parcursul timpului, imobilul a avut următoarele destinaţii:
1899-1951 Tribunalul Comitatului
1951-1959 Sediul Regionalei Partidului Comunist „Crişana”
1960-1968 Sfatul Popular al Regiunii Crişana
1960-1989 Sediului Comitetului Judeţean de Partid Bihor
1990-2000 Prefectura Judeţului Bihor
Actualmente adăposteşte  Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor şi
Judecătoria Oradea.
Nu este o greşeală cu suprapunerea anului 1960. atunci au funcţionat acolo ambele instituţii menţionate.

O completare de la dl. Kiss Tibor: Íntre 1948-1965 partidul s-a numit Partidul Muncitoresc Român. O bucată de timp a fost şi sediul D.S.A.P.C. (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului).
Oradea 1899 Palatul de Justiţie / Az igazságügyi palota /  Justiz Palais
Oradea 1900 Palatul de Justiţie / Az igazságügyi palota /  Justiz Palais
Oradea 1902 Palatul de Justiţie / Az igazságügyi palota /  Justiz Palais
Oradea 1912 Palatul de Justiţie / Az igazságügyi palota /  Justiz Palais
În anul 1888 a fost amplasată în micul parc dintre Tribunal şi Prefectură statuia din bronz ,,Înălţarea la ceruri a Mariei  / Szűz Mária mennybemenetele”, opera sculptorului Kiss György. Parcul se numea pe atunci Széchenyi, azi se numeşte Traian. Ea a înlocuit o mai veche statuie din piatră, cu aceeași temă, care se găsea pe aceslași amplasament din anul 1735. În anul 1960 Consiliul Popular a decis mutarea ei în lateralul Bisericii Romano-Catolice Barátok, Olosig unde o putem admira și azi.