Banca de Economii a Comitatului Bihor (primul sediu)

Această clădire, situată pe strada Independenţei  la nr. 3 a fost construită în anul 1809 și s-a mai intervenit asupra structurii în anul 1887, an care de altfel este inscripţionat pe faţadă. Ca și unitate bancară a început să fie folosită din anul 1861, găzduind primul sediu al Băncii de Economii a Comitatului Bihor. Între anii 1909-1910 faţada a fost modificată în forma pe care o vedem azi, după planurile arhitectului Mende Váler, în stilul secessionului vienez. De remarcat un element care s-a păstrat, deasupra anului 1877 se află un stup, simbolul băncii. Clădirea mai este decorată cu simboluri vegetale, motive geometrice inspirate din arta populară precum  şi cu lebede.
Detaliu de faţadă
Please follow and like us:
error

Oradea – Palatul Veiszlovits

Oradea – Palatul Veiszlovits de pe strada Republicii nr. 15 a fost finalizat în anul 1911 după planurile arhitecţilor Spiegel Frigyes şi Márkus Géza. Cel care a comandat acest edificiu a fost Lajos Veiszlovits, dintr-o înstărită familie de evrei. El a urmat afacerea tatălui său Adolf, aceea de cioplitor în piatră (monumente funerare). Cimitirul Rulikowski este plin de lucrările lor. Palatul în stil eclectic se distinge de alte edificii construite în acei ani prin elemente ce ţin de mitologia greacă, cum ar fi friza centrală, brâurile decorative, capitelurile, frontonul.
Oradea – Casa familiei Veiszlovits de pe strada Moscovei . Aici a locuit familia Veiszlovits până când Lajos şi-a construit propriul palat. Povestea fascinantă a familiei a continuat. Lajos a avut doi fii: pe Gyula şi pe Emil, cei care vor construi vestitul Hotel Park. Uneori, cei care caută mai găsesc numele scris şi cu W, adică Weiszlovits. În limba română şi în cea maghiară numele era scris cu V, iar în germană cu W.
Please follow and like us:
error

Oradea – Vechea stemă a oraşului

Oradea – Evoluţia stemei oraşului începând cu perioada medievală, trecând apoi prin perioada interbelică, cea comunistă şi în final cea din zilele noastre.
Stema oraşului Oradea din perioada medievală ne prezintă un înger care-i înmânează unui leu o bardă. Leul cu coroană este Regele Ladislau, cel care s-a ridicat pentru apărarea creştinătăţii, iar barda, după cum apare în toate reprezentările era arma lui preferată. De altfel în multele legende despre el era asemuit cu un leu în luptă. Îngerul apare în legende chiar de la început, când i-a indicat lui Ladislau, în vis, să întemeieze mânăstirea în locul ce avea să devină nucleul viitorului oraş Oradea. Leul se sprijină pe coroană, pe regalitate, prin urmare este un rege. Acestea sunt legendele inserate în Cronica Pictată de la Viena, ulterioară cu 250 de ani evenimentelor narate. Cercetări arheologice mai noi se pare că duc întemeierea fortificaţiei Varad (Cetăţuie) mai departe în timp pe vremea domniei lui Ștefan I / Szent István király.
Stema interbelică a păstrat simbolurile întemeierii creştine a oraşului
Stema din perioada comunistă repezintă industria, învăţamântul şi cultura, trecutul şi bogăţiile naturale simbolizate de floarea de nufăr. Nu puteau lipsi în acea perioadă drapelul ţării şi al partidului.
Stema actuală revine la tradiţie, adăugând cetatea, învăţământul şi cultura.
Oradea – Trecând pe strada Republicii, putem observa pe frontonul clădirii Bazarului, un îngeraş care ţine un scut. Pe el se mai păstrează vechea stemă a oraşului, cea din perioada medievală.
Please follow and like us:
error

Oradea – Şcoala de Jandarmi

Oradea 1920 – Şcoala de Jandarmi, azi Campusul Universităţii. Ansamblul format din 12 pavilioane cu destinaţia de a găzdui Şcoala de Jandarmi, a fost proiectat de arhitectul orădean Vágó József în anul 1911. De construcţia efectivă s-a ocupat antreprenorul Ince Lajos, care, se pare că a adus unele modificări faţă de planul iniţial.  Clădirile cu destinaţii diverse, deşi foarte funţionale se înscriu in curentul secession de tip vienez. Decoraţiunile la nivelul faţadelor aproape că lipsesc. Jocurile volume, feroneria, tâmplăria, vitraliile, ţiglele colorate, dau estetica acestor clădiri. Edificarea lor s-a desfăşurat între anii 1911 şi 1913. Cele 12 pavilioane erau: Comandamentul, 4 vile ale subofiţerilor, cantina, baia, 2 pavilioane de pază, cazărmile şi clădirea şcolii. Izbucnirea Primului Război Mondial a oprit lucrarea. Mai erau în proiect încă 8 clădiri, printre care şi un  spital. După 1919 ansamblul a avut aceeaşi destinaţie, aceea de şcoală de jandarmi. Din 1946 aici a funcţionat Şcoala de Ofiţeri de Poliţie, iar între 1950 şi 1962 Şcoala de Ofiţeri M.A.I. şi Grăniceri. Din anul 1963 aici a fost Institul Pedagogic de trei ani, care în anul 1990 s-a transformat în Universitatea din Oradea.
Oradea 1914 – Şcoala de Jandarmi, clădirea şcolii
Oradea 1914 – Şcoala de Jandarmi, clădirea Comandamentului
Oradea 1916 – Şcoala de Jandarmi, azi Campusul Universităţii
Please follow and like us:
error

Oradea – Palatul Apollo


Oradea 1917 Palatul Apollo
Palatul Apollo a fost construit după planurile arhitectului Rimanóczy Kálmán junior între anii 1912 şi 1916 în stil Jugendstil, adică curentul Art Nouveau de tip german, având şi elemente neogotice. Lucrările de construcţie au început, în anul 1912, sub conducerea lui Rimanόczy Kálmán jr, dar din cauza morţii premature a arhitectului (a trăit numai 42 de ani), palatul a fost terminat în1916 de colaboratorul său, inginerul constructor Krausze Tivadar. Din anii 1820, pe acest amplasament a existat un han cu numele Apollo pe care primăria a decis să-l demoleze în anul 1910. Clădirea cu un nivel care ocupa colţul străzii principale nu mai cadra cu aspectul platelor din jur, şi cu oraşului aflat în plină dezvoltare. De aceea primăria a decis să ridice aici un palat reprezentativ care să servească mai multe scopuri: apartamente de locuit, spaţii comerciale, sedii de firme. Concursul de proiecte a fost căştigat defirma celui mai în vogă arhitect ai acelor ani, Rimanóczy Kálmán junior, cel care avea şi o firmă de construcţii. Numele vechiului han s-a transferat noului palat. Acesta are subsol, un parter înalt şi trei etaje. Faţadele sunt tratate diferit. Cea dinspre strada principală (Calea Republicii) este mult mai bogat decorată şi împodobită cu statui ce amintesc de arta anică. Faţada dinspre strada Mihai Eminescu este tratată mai sobru.
O lămurire: Art Nouveau – Jugendstil – Secession
Curentul Art Nouveau (sau arta nouă) este un stil artistic care a apărut la începutul secolului XX. Acest curent a fost numit așa în Franţa, Belgia, Spania ș.a. În alte ţări precum Germania sau Olanda era numit Jugendstil (adică arta tânără). În ţările care compuneau sau erau influenţate de Imperiul Austro-Ungar acest stil a fost denumit Secession (adică o rupere de trecut). Prin urmare când vorbim despre Art Nouveau, Jugendstil sau Secession este același curent artistic, dar bineînţeles cu influenţele specifice și folclorice, particulare,ale fiecăruia.
http://www.cetati.bihor.ro/index.php?idmenu=133
Oradea 1917. Palatul Apollo este în partea stângă, iar în dreapta este Palatul Moskovits Miksa


povestea Palatului Moskovits Miksa şi mai multe poze pe
https://oradea-nagyvarad-grosswardein.ro/2018/10/23/oradea-1905-palatul-moskovits-miksa/
Oradea 1966 Palatul Apollo. La parter şi meznin era un mazin Universal.
Please follow and like us:
error