Oradea – Bustul dramaturgului Szigligeti Ede

Oradea – Bustul dramaturgului Szigligeti Ede, a fost amplasat în faţa Teatrului în anului 1912. Pe numele lui adevărat Szathmáry József, acesta s-a născut la Oradea în anul 1814 şi a murit la Budapesta în anul 1878. A fost un scriitor important, dar şi dramaturg, regizor, actor, traducător. Monumentul ridicat în cinstea sa prin subscripţie publică a fost realizat de un mare sculptor maghiar, Margó (Morgenstern) Ede. Pe soclul din granit sunt sculptate două personaje dintr-una dintre celebrele lui opere: ţiganul Zsiga şi fiica lui, Rózsi. Soarta monumentului a fost una destul de agitată. În anul 1921 a fost mutată în Parcul Petöfi, pentru a face loc statuii Reginei Maria. În anul 1941 a fost reamplasată pe locul ei iniţial. De menţionat este faptul că frumosul monument din Parcul Libertăţii, care-l reprezintă pe Szacsvay Imre (revoluţionar paşoptist , avocat, politician), este opera aceluiaşi sculptor.
Oradea – Casa în care s-a născut dramaturgul Szigligeti Ede, situată la număul 16, pe strada cu acelaşi nume. Ea a fost construită înainte de anul 1814.
Please follow and like us:
error

Oradea – Vechea stemă a oraşului

Oradea – Evoluţia stemei oraşului începând cu perioada medievală, trecând apoi prin perioada interbelică, cea comunistă şi în final cea din zilele noastre.
Stema oraşului Oradea din perioada medievală ne prezintă un înger care-i înmânează unui leu o bardă. Leul cu coroană este Regele Ladislau, cel care s-a ridicat pentru apărarea creştinătăţii, iar barda, după cum apare în toate reprezentările era arma lui preferată. De altfel în multele legende despre el era asemuit cu un leu în luptă. Îngerul apare în legende chiar de la început, când i-a indicat lui Ladislau, în vis, să întemeieze mânăstirea în locul ce avea să devină nucleul viitorului oraş Oradea. Leul se sprijină pe coroană, pe regalitate, prin urmare este un rege. Acestea sunt legendele inserate în Cronica Pictată de la Viena, ulterioară cu 250 de ani evenimentelor narate. Cercetări arheologice mai noi se pare că duc întemeierea fortificaţiei Varad (Cetăţuie) mai departe în timp pe vremea domniei lui Ștefan I / Szent István király.
Stema interbelică a păstrat simbolurile întemeierii creştine a oraşului
Stema din perioada comunistă repezintă industria, învăţamântul şi cultura, trecutul şi bogăţiile naturale simbolizate de floarea de nufăr. Nu puteau lipsi în acea perioadă drapelul ţării şi al partidului.
Stema actuală revine la tradiţie, adăugând cetatea, învăţământul şi cultura.
Oradea – Trecând pe strada Republicii, putem observa pe frontonul clădirii Bazarului, un îngeraş care ţine un scut. Pe el se mai păstrează vechea stemă a oraşului, cea din perioada medievală.
Please follow and like us:
error

Oradea – Statuia Sacrificiului / Áldozatkészség szobra

Oradea 17 Iunie 1917 – Prezentarea machetei  Statuii Sacrificiului / Áldozatkészség szobra, dedicată militarilor orădeni şi bihoreni căzuţi în luptele de la Isonzo, contra Italiei.
Un mic preambul se impune:
Din analele armatei Austro-Ungare putem afla componenţa etincă a regimentului de infanterie cu baza la Oradea:
Nagyvárader Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.4 (Honvéd) în anul 1914,  premergător izbucnirii Primului Război Mondial.
Rumanian 49%, Magyar 48%, various 3%
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/nationality3.htm
Armata austro-ungară a trimis trupele să lupte pe fronturi unde nu erau adversari conaţionali. Prin urmare, regimentul din Oradea, majoritar etnic românesc a fost trimis să lupte pe frontul din Italia, nu pe cel din România. La Isonzo, astăzi în Slovenia,  s-au dat pe parcursul a peste 2 ani, 12 bătălii, unele dintre cele mai sângeroase din tot războiul, în care au pierit sute de mii de militari!  În aceste bătălii s-a remarcat un tânăr locotenent, Erwin Rommel, cel care avea să devină peste ani unul dintre cei mai mari generali din istorie. Mai multe pe:
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83liile_de_la_Isonzo
În cinstea militarilor orădeni şi bihoreni căzuţi în acele lupte, autorităţile au decis ridicarea unui monument. S-a organizat şi o subscripţie publică. Proiectul a fost desenat de Karácsonyi Géza, iar macheta din lemn a fost sculptată de Molnár József .
Proiectul Statuii Sacrificiului / Áldozatkészség szobra, desenat de Karácsonyi Géza, pentru strângerea de fonduri prin subscripţie publică.
Oradea 17 Iunie 1917 – În faţa Primăriei este prezentată macheta din lemn a Statuii Sacrificiului / Áldozatkészség szobra, dedicată militarilor orădeni şi bihoreni căzuţi în luptele de la Isonzo, contra Italiei. Din păcate proiectul nu a mai apucat să fie transpus în bronz, iar macheta din lemn a fost distrusă în anul 1919.
Please follow and like us:
error

Oradea – Statuia lui Szacsvay Imre

Oradea 1908 – Statuia lui Szacsvay Imre, martir al Revoluţiei maghiare de la 1848 a fost amplasată în actualul Parc al Libertăţii, pe malul Crişului în anul 1907. Ea a fost turnată în bronz de maestrul italian Rafael Vignali după modelul executat de sculptorul Margó Ede.
Oradea 1914 – Statuia lui Szacsvay Imre
Oradea 1942 – Statuia lui Szacsvay Imre

mai multe pe
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/oradea-ieri-oradea-azi-cine-a-fost-szacsvay-imre-140300.html
Please follow and like us:
error

Oradea – Statuia din piatră a Regelui Ladislau

În anul 1738 autorităţile Imperiale Habsbugice (la această dată vorbim de Imperiul Habsburgic) au decis amplasarea unei statui a Sf. Ladislau, patronul spiritualal al oraşului în piaţa centrală a Oraşului Nou pe care au denumit-o Sankt Ladislaus Platz / Szent László tér, adică Piaţa Sfântul Ladislau. Statuia în stil baroc, sculptată în piatră, fără o valoare artistică prea mare a fost îndepărtată în anul 1892, fiind mutată în curţile de la Șirul Canonicilor, unde a stat peste o sută de ani. De curând, în anul 2000, statuia a fost din nou expusă, fiind amplasată pe laterarul Bazilicii Romano-Catolice, lângă intrare, unde putem s-o admirăm şi azi. Nu se cunoaşte autorul ei. Ea fost înlocuită la 1893 de autorităţile maghiare (vorbim deja de Imperiul Austro-Ungar, perioada Monarhiei) cu una foarte frumoasă, din bronz, un grup statuar de fapt, realizată de sculptorul Tóth István. Putem vedea în această gravură de la mijlocul secolului XIX piaţa oraşului cu biserica Sfântului Ladislau, apoi în faţa ei vechiul palat al Episcopiei Romano-Catolice, iar în mijlocul pieţei vechea statuie.
Între anii 1738 şi 1892 statuia din piatră a Regelui Ladislau cel Sfânt se găsea în piaţa centrală a oraşului numită pe atunci Sankt Ladislaus Platz / Szent-László tér / Piaţa Sfântul Ladislau.
Oradea 1890 – Piaţa centrală a oraşului numită pe atunci Sankt Ladislaus Platz / Szent-László tér / Piaţa Sfântul Ladislau în sens arhitectonic, sau Kleiner Platz / Kis tér / Piaţa Mică în sens de loc de târg. Putem vedea într-o poză de epocă, vechiul palat al Episcopiei Romano-Catolice, care se afla pe amplasamentul de astăzi al Palatului Primăriei. De asemenea putem remarca vechea statuie, cea din piatră, a Sfântului Ladislau, care avea să fie înlocuită cu cea din bronz în anul 1893. În centrul imaginii este Clădirea Casei de Păstrare și Economii / Nagyváradi Takarékpénztár, cea mai veche bancă din oraş, iar în stânga ei se vede un pic din vechiul Palat Episcopal Greco-Catolic. Peste Palatul Episcopal Romano-Catolic, în fundal se zăreşte Palatul Dudek, cunoscut ulterior, în zilele noastre ca sediul Şcolii Gimnaziale „Szacsvay Imre”. Se mai poate menţiona faptul că în acastă piaţă se organizau târgurile de legume, fructe, produse alimentare ş.a. până în anul 1922 când s-a trecut la sistematizarea ei.
Oradea anii ’40 – Statuia din piatră a regelui Ladislau, care odată împodobea piaţa centrală a oraşului, a stat ascunsă peste o sută de ani pe proprietatea Episcopiei Romano-Catolice. Este cea mai veche statuie, în stil baroc, din Oradea.
Statuia din piatră a regelui Ladislau, care odată împodobea piaţa centrală a oraşului a fost reamplasată în anul 2000, de data aceasta pe lateralul Bazilicii Romano-Catolice. Din păcate nu a fost păstrat soclul original care era mult mai frumos şi oferea monumentalitate statuii.
Please follow and like us:
error